Máy bắn lỗ

Máy bắn lỗ DD703

Hành trình làm việc: 200x300x200mm

Đầu kẹp điện cực : Φ0.3mm~Φ3mm

Liên hệ để biết giá

Máy bắn lỗ DD703.30

Hành trình làm việc: 300x400x200mm

Đầu kẹp điện cực : Φ0.3mm~Φ3mm

Liên hệ để biết giá

Máy bắn lỗ DD703.50

Hành trình làm việc: 500x630x500mm

Đầu kẹp điện cực : Φ0.3mm~Φ3mm

Liên hệ để biết giá