MCD CNC cỡ lớn dòng DK77

MCD cỡ lớn Model DK77100

Hành trình làm việc : 1000 x 1200mm

Liên hệ để biết giá

MCD cỡ lớn Model DK77120

Hành trình làm việc : 1200 x 1600mm

Liên hệ để biết giá

MCD cỡ lớn Model DK77150

Hành trình làm việc : 1500 x 1800mm

Liên hệ để biết giá

MCD cỡ lớn Model DK77160

Hành trình làm việc : 1600 x 2200mm

Liên hệ để biết giá