MCD nhiều lần dòng FZC

MCD nhiều lần FZC DK7732

Hành trình làm việc : 320 x 400 mm

Loại cắt : Cắt đi cắt lại nhiều lần

Liên hệ để biết giá

MCD nhiều lần FZC DK7740

Hành trình làm việc : 400 x 500 mm

Loại cắt : Cắt đi cắt lại nhiều lần

Liên hệ để biết giá

MCD nhiều lần FZC DK7750

Hành trình làm việc : 500 x 630 mm

Loại cắt : Cắt đi cắt lại nhiều lần

Liên hệ để biết giá