Máy phay khắc

Máy phay khắc DX5050

Hành trình làm việc: 500x500x240mm

Liên hệ để biết giá

Máy phay khắc DX6060 / 6080

DX6060 : XYZ : 600x600x300mm

DX6080 : XYZ : 600x800x300mm

Liên hệ để biết giá

Máy phay khắc DX80120

DX80120 : XYZ : 800x1200x350mm

 

Liên hệ để biết giá

Máy phay khắc DX8080/80100

DX8080 : XYZ : 800x800x300mm

DX80100 : XYZ : 800x1000x300mm

Liên hệ để biết giá