Sản phẩm tiêu biểu

Máy bắn lỗ DD703

Hành trình làm việc: 200x300x200mm

Đầu kẹp điện cực : Φ0.3mm~Φ3mm

Liên hệ để biết giá

Máy bắn lỗ DD703.50

Hành trình làm việc: 500x630x500mm

Đầu kẹp điện cực : Φ0.3mm~Φ3mm

Liên hệ để biết giá

Máy cắt dây Model DK7735

Hành trình làm việc : 350 x 450mm

Liên hệ để biết giá

Máy cắt dây Model DK7750

Hành trình làm việc : 500 x 630mm

Liên hệ để biết giá

Máy cắt dây Model DK7763

Hành trình làm việc : 630 x 800 mm

Liên hệ để biết giá

Máy cắt dây Model DK7780

Hành trình làm việc : 800 x 1000 mm

Liên hệ để biết giá

Máy phay CNC XH1360

Hành trình : 1300x600x600 mm

Liên hệ để biết giá

Máy phay khắc DX5050

Hành trình làm việc: 500x500x240mm

Liên hệ để biết giá

Máy phay khắc DX6060 / 6080

DX6060 : XYZ : 600x600x300mm

DX6080 : XYZ : 600x800x300mm

Liên hệ để biết giá