Vật tư hao mòn MCD

Dây cắt Siêu Bền

Dây cắt Φ 0.18, Φ 0.12, Φ 0.15, Φ 0.20mm..

Liên hệ để biết giá

Dây cắt Guang Ming

Dây cắt Φ 0.18, Φ 0.12, Φ 0.15, Φ 0.20mm..

Liên hệ để biết giá

Dây chuyên cắt nhôm

Dây chuyên cắt nhôm  Φ 0.20mm..

350 VNĐ

Vật tư hao mòn

Dây cắt ,Puly,Vòng bi,Mica nước,Hợp kim dẫn điện...

Liên hệ để biết giá